Szanowni Państwo, 


Jesteśmy firmą pomagającym niemieckim oraz austryjackim emerytom i rencistom w poszukiwaniu ośrodków opieki w Polsce. Dzięki przepisom unijnym istnieje możliwość relokowania osób wymagających stałej opieki z terenu Niemiec oraz Austrii do krajów, w których opieka taka jest korzystniejsza cenowo - pobyt nadal opłacany jest częściowo ze środków niemieckiej tudzież austryjackiej kasy chorych lub urzędu ds. socjalnych. 


Dzięki naszym usługom korzyści są obopólne - m.in. polskie ośrodki zyskują nowych pacjentów i podopiecznych, a osoby relokowane zyskują dostęp do dobrej jakości opieki, na którą ze względów kosztowych w rodzimym kraju nie mogłyby sobie pozwolić. 

Ze względu na duże zainteresowanie naszymi usługi stale poszukujemy domów opieki cechujących się wysokim standardem obsługi, posiadającymi w personelu osoby mówiące po niemiecku i zlokalizowanymi głównie w pobliżu granicy z Niemcami. 

Jeżeli prowadzicie Państwo ośrodek świadczący usługi dla seniorów współpraca z nami jest sposobem na pozyskanie większej liczby podopiecznych, zwłaszcza w przypadku otwarcia nowego ośrodka, gdzie rozpoczęcie działalności jest krytyczne do powodzenia przedsięwzięcia. 
 

 

Seniorenheim Pflegeheim Altenheim Altersheim Seniorenresidenz Polen Tschechien Slowakei Ungarn

Profile von Seniorenheimen, Pflegeheimen, Seniorenresidenzen und Altersheimen in Osteuropa